top of page

Christadelphian Vjerovanja

Sažetak naših uvjerenja

 • Biblija je otkrivenje Božje svrhe koju su dali odabrani ljudi koji su bili vođeni njegovim Duhom. Stoga je nepogrešiv i autoritativan.

 • Biblija otkriva da je Bog stvoritelj i podupirač svih stvari. On prebiva na nebesima u nepristupačnom svjetlu. On je sve moćan, sav mudar, Bog ljubavi, milosrđa, svetosti, pravednosti i istine. Bog je jedinstvo.

 • Duh Božji je Njegova snaga kojom On održava stvaranje, svuda je prisutan i otkriva i ispunjava Njegovu volju.

 • Isus Krist, jedini rođeni Sin Božji, rođen je od djevice Marije. Bio je iskušan, kao i mi, ali je ostao savršen i bezgrešan. Umro je i uskrsnuo i uzašao do svoga Oca na nebu, gdje sjedi s desne strane Boga.

 • Isus Krist je pobijedio grijeh, kroz život bez greha. Isusova smrt bila je čin ljubavi prema poslušnosti Bogu kojom možemo dobiti oproštenje grijeha. On je naš Spasitelj.

 • Isus će se vratiti na zemlju, suditi živima i mrtvima i uspostaviti na zemlji univerzalno i postojano Kraljevstvo.

 • Čovjek je smrtnik: to podliježe smrti uslijed neposlušnosti Adama koji je smrt donio kao kaznu grijeha. U smrtnom stanju čovjek je tijelo lišeno života i krajnje je nesvjesno kao da nikad nije ni postojalo.

 • "Duša" u Bibliji znači "stvorenje", ali ona se također koristi u različitim aspektima u kojima se može razmatrati živo biće, kao što su osoba, tijelo, život, dah, um. Nikada ne izražava ideju besmrtnosti.

 • Zemlja je predodređena sfera djelovanja Božjeg naroda, kada se učini besmrtnom. Riječ "pakao" u Bibliji jednostavno znači "grob".

 • Pokajanje i krštenje u Krista potpunim uranjanjem u vodu potrebno je za spasenje.

 • U Božjem kraljevstvu na zemlji Jeruzalem će biti buduća prijestolnica svijeta. Svi će narodi biti prigrljeni.


Kako živimo

Vjerujemo da nam Biblija daje učinkovit smjer u našem životu i uz Božju pomoć se trudimo udovoljiti i pokoravati mu se svaki dan, nastojeći oponašati Isusa Krista koji se vjerno pokoravao svome Ocu. Stoga se trudimo biti posvećeni dijeljenju nade, suosjećajni s drugima, entuzijastični u radu, odani u braku, velikodušni u darivanju i sretni u našem Bogu.

Naši članovi

Naše članove kolektivno nazivamo "crkvom". To je novozavjetna grčka riječ koja se u našim engleskim biblijama obično prevodi kao 'crkva'. Tijekom godina crkva se više odnosila na zgradu, a ne na ljude. Budući da zgrada u kojoj se susrećemo nema nikakve veze s našim spasenjem (Djela apostolska 7: 48-50), sebe nazivamo 'crkvom', odnosno ljudima pozvanim da služe Bogu. Kao što Biblija kaže u Efežanima 2: 18-22, Božja je građevina Njegov narod.

Our Beliefs: Welcome
bottom of page